CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CTY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH xin gửi tới quý khách chính sách toán như sau:

  • Khách hàng thân thiết và các khách hàng mua bán theo hợp đồng thì thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng.
  • Đối với đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) quý khách hàng thanh toán qua Tài khoản Ngân hàng của Công ty hoặc thanh toán trực tiếp cho Nhân viên giao hàng. (Có phiếu thu đóng dấu của công ty).
  • Đối với đơn hàng có giá trị lớn hơn 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) quý khách hàng thanh toán 50% tổng số tiền qua Tài khoản Ngân hàng sau khi đặt hàng và thanh toán 50% còn lại khi đã nhận hàng. (Không quá 7 ngày sau khi nhận hàng)