CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Để thuận tiện cho hoạt động bán hàng hoá, giúp khách hàng hiểu rõ những thắc mắc cơ bản, MinhAnh Technology  xin gửi tới quý khách chính sách bán hàng như sau:

1. BÁO GIÁ

- Hiệu lực của báo giá trong thời gian 05 ngày kể từ ngày báo giá, sau thời gian trên nếu có sự thay đổi về giá cả chúng tôi sẽ báo lại để khách hàng được biết.

- Tất cả các báo giá đã bao gồm VAT.

- Khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng thân thiết sẽ có chính sách giá tốt nhất.

2. CHIẾT KHẤU CHO KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn mong muốn báo giá tốt nhất cho khách hàng, giá bán không bao gồm chiết khấu cho khách hàng. Những khách hàng thân thiết và mua với số lượng lớn sẽ nhận được ưu đãi riêng cụ thể theo từng đơn hàng và đối tượng khách hàng.

3. THỜI GIAN GIAO HÀNG

Thời gian giao hàng sẽ được thể hiện trong báo giá hoặc hợp đồng, tùy theo khối lượng và tình hình hàng hóa hiện tại của công ty, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định, quy trình cam kết với khách hàng về thời gian giao hàng và chất lượng hàng hóa. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh để thỏa thuận thời gian cung cấp hàng.

4. TÀI LIỆU, CHỨNG CHỈ, HOÁ ĐƠN

- MinhAnh Technology cung cấp đầy đủ các tài liệu như yêu cầu trong đơn đặt hàng.

- Khách hàng có khiếu nại về tài liệu không phù hợp xin vui lòng thông báo về MinhAnh Technology trong vòng 3 ngày kể từ khi kí nhận biên bản bàn giao tài liệu, sau thời gian này sẽ không được hỗ trợ.

5. SỬA ĐỔI VÀ HUỶ HỢP ĐỒNG

- Trong trường hợp Bên Mua thanh toán chậm không đúng thời hạn như qui định trong hợp đồng, Bên Bán có quyền phạt Bên Mua số tiền tương đương 0,05% giá trị hàng hóa và dịch vụ thanh toán chậm cho mỗi ngày thanh toán chậm nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 5% giá trị Hợp đồng.

- Phạt nếu bên Mua chấp dứt hợp đồng cho các giai đoạn sau:

+ 30% giá trị hợp đồng sau ký hợp đồng.

+ 100% giá trị hợp đồng sau khi sản phẩm đã được MinhAnh Technology ký hợp đồng mua hàng với đối tác.

+ Sản phẩm đã mua không được hoàn trả sản phẩm và hoàn lại tiền nếu không nhận sản phẩm.